שנים שאני חולפת בכביש החוף וגונבת מבט אל עבר השטחים הפתוחים של גלריית ארסוף קדם
השבוע ענני הסתיו העניקו לי השראה לצאת מן הכלל ולהיכנס עם המשפחה למרחב חדש.

נוגה ויונתן עפו על הגלריה הטבעית המציגה בשטח פתוח 50 פסלים מחומרים ממוחזרים
היצירות הייחודיות הפכו בעיניהם לסיפור בתמונות שהרחיב להם את הדמיון והנשמה…

את אומנות הפיסול באדמה ובנוף יצרו אמנים מרחבי העולם מחומרים טבעיים שנזרקו במקום
מתוך רצון לייצר חוויה המקרבת אנשים לטבע ולחמצן רוחני.
אין ספק שהם הצליחו במשימתם!

הגלריה פתוחה 365 ימים בשנה ללא עלות
http://www.greengallery.co.il/heb-home.html